admin Nema komentara

Geodet v5 u prodaji!!!

U prodaji je nova verzija 5 aplikacije Geodet. U novoj verziji ugrađen je modul za ručni unos podataka sa geodetskog snimanja terena. Tako da je ova aplikacija sada vrlo korisna i za one koji posjeduju geodetske instrumente koji se ne mogu povezivati sa računarom.

admin Nema komentara

Geodet 3.0 – u prodaji

Aplikacija Geodet je napokon kompletno zaokružena sa novom verzijom 3.0. Ova verzija podržava i poligonske vlakove sa tri poznate tačke. Kod računanja dozvoljenih odstupanja, pored dosadašnjih apsolutnih odstupanja, uvedena je opcija da program automatski sračunava dozvoljena odstupanja prema važećim standardima.

admin Nema komentara

Geodet verzija 2.3.

Izrađena je nova verzija aplikacije Geodet (ver. 2.3.1.). U ovoj verziji je omogućen izbor baze sa koordinatama (BazaKoord.xls), tj. korisnik može koristiti više od jedne baze sa koordinatama tačaka. Izvršena su i neka estetska poboljšanja u fajli sa trigonometrijskim obrascima. Takođe su izvršene i promjene u definisanju dozvoljenih odstupanja. Umjesto statičkih dozvoljenih odstupanja sada je moguće definisati funkcionalno ovisna dozvoljena odstupanja.