Geodet Profili - aplikacija za iscrtavanje geodetskih profila terena

Geodet Profili je aplikacija za automatsko iscrtavanje geodetskih profila (uzdužnih i poprečnih) terena iz PENZD tačaka importovanih u AutoDesk aplikacije kao što su: AutoCad2000-2018 ili LandDesktop, AutoCAD Map, Civil Design itd.
Aplikacija je potpuno integrisana u AutoDesk softvere putem menija i komandne trake. Iscrtavanje uzdužnih i poprečnih profila nikad nije bilo jednostavnije: sa samo par klikova automatski se iscrtava kompletan profil

Pogledajte >>> ON-LINE DEMO <<< sa detaljnim prikazom funkcionalnosti programa

Pogledajte promotivni letak Geodet profila: Geodet-profili-letak.pdf

Potpuna integracija u AutoDesk aplikacije (putem menija i komandne trake).
Automatska izrada poprečnih profila terena jednostavnim odabirom ose trase i zadavanjem razmaka između profila (za par minuta iscrtavanje preko 100 profila).
Tri načina iscrtavanja pojedinačnih poprečnih profila sa: a) Odabirom središnje tačke (repera) i dvije tačke na profilu (ili linije okomite na profil); b) Odabirom središnje tačke (repera) i širine profila; c) Odabirom jedne tačke na profilu i dvije linije okomite na profil (ili dvije tačke profila) – lijevo i desno od središta profila.
Automatski ispis koordinata za svaki iscrtani profil u eksternu xls ili txt fajlu u formatu PENZD.
Automatski ispis podataka o svakom iscrtanom profilu (odstojanje od središta i kota) u eksternu xls ili txt fajlu.
Mogućnost postavljanja broja decimala i decimalnog znaka za sve importovane i exportovane tačke profila.
Mogućnost zadavanja širine poprečnog profila lijevo i desno, rednog broja i stacionaže profila za svaki profil pojedinačno kod iscrtavanja pojedinačnih profila.
Multi-jezičnost sa preinstaliranom podrškom za engleski, bosanski, hrvatski i srpski jezik, uz mogućnost samostalnog dodavanja prevoda na jednostavan način.
Automatska izrada uzdužnog profila terena sa iscrtavanjem situacije.
Import tačaka iz PENZD (Point-East-North-Elevation-Description) tekstualne baze koordinata tačaka (koja je jedan od izlaznih formata iz Geodet aplikacije).
Export odabranih tačaka na crtežu u vanjsku tekstualnu fajlu u PENZD formatu (tekstualna fajla sa koordinatama tačaka). Ovo omogućava kasniji jednostavan import ovih tačaka u sve Autodeskove i druge softverske alate za obradu crteža, kao i u većinu mjernih geodetskih instrumenata u svrhu iskolčavanja.
Omogućeno dodavanje PENZD tačaka direktno na crtežu terena sa automatskim upisom u posebnu PENZD bazu dodanih tačaka.
Potpuna parametrizacija crteža profila – moguće podešavanje niza opcija: naziv layera, veličina i boja teksta, vrsta podataka za prikaz na profilu, horizontalno i vertikalno mjerilo.
Opcinalno svođenje/ažuriranje koordinata tačaka, koje su u prethodno zadanim udaljenostima od ose profila, na osu profila. Toleranciju-odstupanje tačaka od ose profila moguće je odvojeno podesiti za poprečne i za uzdužne profile u postavkama programa.
On-line podrška za korisnike putem Interneta:
https://its.ba/podrska/

Softverski paket Geodet-Profili možete nabaviti direktno od proizvođača narudžbom putem telefona: ++387(0)33 941 461 ili emaila: info@its.ba, putem WebShopa ili preko ovlaštenih distributera.

Cijena licence Geodet-Profili iznosi 700EUR (ili 1400KM). U cijenu je uračunato: instalacioni CD, korisnički priručnik, licencni certifikat. Za kupovinu više licenci odobrava se odgovarajući količinski rabat.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:
tel/fax: ++387(0)33 941 461, mobitel: ++387(0)61 150 009 ili email: info@its.ba
 • Agencija za geodetske poslove “Geodet” – Sarajevo
 • BNPRO d.o.o. Sarajevo
 • Divel d.o.o. Sarajevo
 • Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo
 • Gulf Real Estate d.o.o. Sarajevo
 • IPSA Institut Sarajevo
 • Jasika Raif, Hadžići
 • JUHIĆ d.o.o. Busovača
 • KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA Sarajevo
 • Nedžad Mašnić
 • Općina Centar Sarajevo
 • Općina Goražde
 • Rudnik mrkog uglja Banovići
 • Tempo Vranica dd Mostar