Terminos – aplikacija za rezervaciju termina

Rezervacija termina u salonima i ordinacijama, nikad brže i jednostavnije

Dragocijeno vrijeme koje trošite čekajući u redovima i/ili obavljajući pozive će sada biti skraćeno na nekoliko klikova u Terminos aplikaciji koji vas vode do rezervacije termina kojeg želite.

Najjednostavniji način za rezervaciju termina

Aplikacija TERMINOS je namijenjena za vlasnike salona/ordinacija i njihove klijente

Firma IT SYSTEMS d.o.o. razvila je mobilnu aplikaciju TERMINOS za rezervaciju termina u salonima i ordinacijama putem telefona.

TERMINOS je jednostavna i besplatna aplikacija koja pruža mogućnost pregleda i upravljanja rezervisanim terminima.

Prestanite trošiti Vaše dragocijeno vrijeme odgovarajući na pozive i/ili poruke. Dozvolite TERMINOS aplikaciji da upravlja Vašim rezervacijama.

Prednosti aplikacije TERMINOS:

 • Dinamični termini (dužina termina zavisi od odabranih usluga)
 • Pregled zauzetih i slobodnih termina
 • Notifikacije o novim zakazanim terminima
 • Informacije o zauzetom terminu (ime i prezime klijenta, broj telefona, odabrane usluge i vrijeme )
 • Mogućnost rezervacije novog termina

 Klijent prilikom rezervacije termina odabire:

 • Željeni salon/ordinaciju
 • Uposlenika kod kojeg želi uslugu
 • Jednu ili više Vaših usluga i/ili proizvoda koje želi koristiti
 • Datum i slobodan termin

Time se u par klikova završava proces rezervacije termina, klijent dobiva notifikaciju o uspješnoj rezervaciji termina, te se automatski u kalendar na njegovom telefonu dodaje podsjetnik o zakazanoj rezervaciji.

 Vama kao pružaocu usluge TERMINOS omogućava:

 • Da dobivate notifikacije na telefon sa svim informacijama o novozakazanom terminu (ime i prezime klijenta, broj telefona, datum vrijeme i trajanje termina te odabrane usluge i/ili proizvode)
 • Automatsko zauzimanje termina u Vašem kalendaru u aplikaciji
 • Pregled svih zakazanih termina sa svim informacijama
 • Samostalno zakazivanje termina u ime klijenta
 • Otkazivanje rezervisanih termina uz automatsku notifikaciju klijentu
 • Određivanje radnog vremena, neradnih dana, praznika, odsustava za svakog uposlenika ponaosob
 • Ocjenu o zadovoljstvu klijenta o pruženim uslugama

Pozivamo Vas da iskoristite promotivni period i registrujete Vaš salon u našoj aplikaciji čime ostvarujete pravo na potpuno besplatno korištenje aplikacije za Vaš salon/ordinaciju i uposlenike.

Za registraciju možete se prijaviti putem našeg mail-a terminos@its.ba, kontakt telefona 033 941-461 ili putem web stranice terminos.its.ba