Softver "HARMONIZACIJA EGRUNT-KATASTAR"

Softver Harmonizacija grunta i katastra

Softver za harmonizaciju grunta i katastra koristi se za podršku u obradi podataka i izradi prijavnih listova za harmonizaciju katastra zemljišta i katastra nekretnina tj. harmonizaciju podataka između grunta i katastra.

Firma IT Systems po povoljnim cijenama pruža usluge izrade XML fajlova za import podataka u bazu eGrunt firmama koje imaju sklopljen ugovor sa Federalnom geodetskom upravom za harmonizaciju podataka.