Radne dozvole za strane državljane

Radne dozvole za strane državljane je aplikacija i baza podataka koja na efikasan i siguran način omogućava vođenje kompletne dokumentacije vezane za izdavanje radnih dozvola za strane državljane i osobe bez državljanstva. Unos i ažuriranje podataka bazirani su na inteligentnim obrascima koji pojednostavljuju i ubrzavaju proces unosa podataka u bazu sa vrlo velikim stepenom automatizacije i ugrađenih logičkih kontrola za sprečavanje pogreški kod unosa.

Sigurnost podataka je na vrlo visokom nivou što je obezbjeđeno robustnošću samog okruženja. U aplikaciji je postavljeno više nivoa pristupa sa različitim ovlaštenjima. Sve promjene na dokumentima se prate i zapisuju u istorijatu dokumenta, tako da se u svakom trenutku vidi ko je, kada i šta je izmjenio na dokumentu. Onemogućeno je brisanje jednom kreiranih dokumenata.

Pored svega navedenog, rad sa ovom aplikacijom je izuzetno jednostavan i intuitivan. Takođe je razdvojen administratcijski panel od operativnog, tako da administrator može prijavljivati korisnike aplikacije i podešavati parametre bez mogućnosti uvida u operativne podatke koji se nalaze u bazi koje koriste isključivo registrovani korisnici. Otvoreni dizajn obrazaca (rješenja) omogućava administratoru podešavanje i promjenu izgleda obrazaca, što uveliko doprinosi autonomiji aplikacije i čini je neovisnim od proizvođača softvera.

REFERENCE

  •  JU “Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo”