Novčana naknada-ITS-automatizacija isplata nezaposlenim osobama

Aplikacija Novčana naknada-ITS je specijalistička aplikacija rađena za potrebe službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Aplikacija u potpunosti automatizuje sve poslove vezane za ostvarivanje prava na novčanu naknadu nezaposlenih lica. Kompletan proces je elektronski i skoro u potpunosti bez papira (ograničenje je zakonske prirode-rješenja moraju biti štamapana i ovjerena pečatom jer u BiH još uvijek nije donesen zakon o elektronskom potpisu).

REFERENCE

  • JU “Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo”