ProMan-elektronsko upravljanje procesima i dokumentima

Aplikacija za elektronski protokol, elektronsko upravljanje procesima i dokumentima – ProMan je cjelovito rješenje za praćenje dokumenata, kontakata i predmeta.
U zajedničkoj bazi podataka prate se sve informacije vezane za odnose sa strankama ili klijentima: dopisi, fax i e-mail poruke, zapisnici sa sastanaka, ostali dokumenti, komentari i zabilješke.
ProMan bitno olakšava svakodnevne poslove; uspostavlja bolju komunikaciju unutar cijele organizacije i osigurava bolju komunikaciju s partnerima i strankama. Za razliku od uobičajenih poslovnih aplikacija, ProMan je temeljen na bazi dokumenata. Klasični “papirnati” obrasci zamjenjuju se “inteligentnim” elektronskim obrascima.