admin Nema komentara

Održana obuka u Vladi Brčko distrikta

Uspješno je završena obuka 5 administratora za Domino Lotus Notes u Vladi Brčko distrikta.

Notes i Domino su platforme na kojima It Systems razvija svoje aplikacije, proizvodi pružaju klijentski i serverski softver za razmjenu poruka i kolaboraciju za širok spektar poslovnih okruženja. Ovi proizvodi omogućavaju da unaprijedite vašu organizaciju kao društveni biznis i mogu vam pomoći da brzo i lako razvijete kolaborativne i workflow aplikacije za vaše potrebe. Ovo vam omogućava da ubrzate poslovanje, poboljšate odlučivanje, povećate produktivnost i ostvarite bolje poslovne rezultate.