Elmeh – Elektromehanički proračun dalekovoda

Program “Elmeh”koristi se za elektromehaničke proračune provodnika i zaštitnih užadi te izradu montažnih tablica ugiba i opterećenja sa vertikalnim i horizontalnim silama. Sve tablice se automatski proračunavaju i izrađuju u Excel fajli. Ulazni podaci za proračun unose se u dijaloškom okviru ili putem prethodno snimljenih ulaznih fajli, također je moguće zadati uslove proračuna kao što su temperaturni rasponi, naprezanja, sila vjetra, dodatni teret; dok se podaci o stubovima i zateznim poljima mogu direktno importovati iz stubnih lista ili ručno unijeti.

Program Elmeh ima tri modula koji se mogu odvojeno nabavljati: Jseng – proračun jednačine stanja; Truxa-Tabele ugiba za domaće objekte i Tabele ugiba za strane objekte (tablesag, miran i priss).

Uz program se dobija USB ključ, tako da je program moguće instalirati na neograničen broj računara, a program radi kada je ubačen USB ključ.

Video prezentacija programa:

REFERENCE

  • Energoinvest d.d. Sarajevo
  • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  • JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
  • Umel-dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla
  • Aziz Kljuca
  • Milan Kuljanin
  • Sulejman Durmo