admin Nema komentara

Softver Elektronski protokol

IT Systems je za potrebe JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo razvio i implementirao novi softver Elektronski protokol. Softver će se koristi za potpuno elektronsko vođenje predmeta, prijem i kolanje ulaznih i izlaznih dokumenata unutar Službe, kao i za vođenje elektronskih knjiga protokola. Read more

admin Nema komentara

Produžen ugovor o održavanju korisničkog softvera sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Firma IT Systems je nastavila uspješnu saradnju sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Trenutno se u okviru ugovora o održavanju postojećeg korisničkog softvera, implementira nadogradnja postojećeg softvera ProMan (praćenje i evidencija nezaposlenih) u cilju automatske razmjene podataka o doprinosima u okviru ELMO projekta.