Raspored dalekovodnih stubova

Program “Raspored dalekovodnih stubova” koristi se za raspored i modifikaciju rasporeda stubova na uzdužnim profilima direktno na crtežu u AutoCad-u. Program je integrisan direktno u AutoCad i omogućava pomjeranje stubova, ubacivanje novih, brisanje postojećih stubova – sve jednim klikom miša. Program automatski računa: srednji i idealni raspon, jednačinu stanja, specifikaciju stubova, stubne liste…, zatim ažurira sve podatke direktno na crtežu: raspone, stacionaže, kote, redne brojeve, visine i tipove stubova…; te iscrtava nove lančanice užadi i klirensa, uz proračun niz drugih parametara neophodnih za kvalitetno raspoređivanje stubova.

Uz program se dobija USB ključ, tako da je program moguće instalirati na neograničen broj računara, a program radi kada je ubačen USB ključ.

Video prezentacija programa:

Uz program “Raspored stubova” besplatno se isporučuju i programi:
– “Lančanica” – Autocad dodatak za crtanje lančanice između bilo koje dvije odabrane tačke na crtežu u AutoCad-u, sa zadanim parametrom krive i mjerilom.
– “Krivulja” – iscrtavanje šablona lančanice u AutoCad-u prema zadanim parametrima.