admin Nema komentara

SESP – Sistem elektronskog obavještavanja o statusu predmeta

Implementiran SESP – Sistem elektronskog obavještavanja o statusu predmeta/zahtjeva građana u Općini Živinice. SESP sistem omogućava automatsko obavještavanje građana o statusu njihovih predmeta/zahtjeva u upravnom postupku putem email ili SMS poruka. Sistem omogućava i slanje upita o statusu predmeta putem emaila, SMS-a ili online putem Web stranice http://opcinazivinice.org/predmet