Softverski paket SMS Server je veoma fleksibilan softver koji korisnicima daje velike mogućnosti prilagođavanja njihovim potrebama. Otuda i proističe širok spektar primjenjivosti i integrabilnost u druge aplikacije. SMS Server je kompatibilan sa većinom mobitela (SIEMENS, NOKIA, ERICSON, MOTOROLA itd.) kao i GPRS modema. Za povezivanje SMS servera i mobitela/modema dovoljno je samo da imate DATA kabl ili IR-port.
SMS Server vrlo dobro radi kako pod Windows-ima tako i pod Linux-om.

SMS Server inicijalno posjeduje sljedeće module:

Osnovni programski modul
Ovaj modul omogućava podešavanje prekidača i opcija za rad SMS Servera, omogućava slanje SMS poruka (grupno ili pojedinačno) preko računara, kao i pokretanje SMS-Email gatewaya.

E-mail gateway
Ovaj modul omogućava automatsku konverziju emaila u SMS

SMSEvent
SmsEvent konvertuje SMS u email i proslijeđuje na odgovarajuću email adresu

Pored ovih modula već su razvijeni i SMS agenti za upite u Lotus Notes baze i DocuNova baze putem SMS poruka, emaila ili preko web stranica; a moguće je povezivanje i sa ostalim bazama podataka bilo kojeg tipa.

SMS Server pruža neslućene mogućnosti koje su ograničene samo maštom korisnika.
Prezentacija osnovnih mogućnosti SMS Servera