Servisne usluge fiskalizacije

Nudimo Vam  najbolju i najjeftiniju uslugu fiskalizacije i održavanja vaših fiskalnih sistema, a naš stručni kadar stoji Vam na raspolaganju. Svim našim klijentima pružamo tehničku i stručnu pomoć u rješavanju problema. Ponudu fiskalnih uređaja možete pogledati na našem web shopu www.pcprodaja.com

Zakonska regulativa Federacije Bosne i Hercegovine imperativom traži instaliranje uređaja za ostvarivanje platnog prometa, a koji su izravno povezani s Poreznom upravom entiteta u kojem subjekt posluje. Svi koji ne posjeduju fiskalne uređaje, a spadaju u kategoriju fiskalnih obveznika, plaćaju enormne novčane kazne i prijeti im zabrana obavljanja djelatnosti.

Fiskalizacija je proces stavljanja u funkciju fiskalnih sistema. Sav promet pravnih i fizičkih osoba, osim onih koji su oslobođeni prema Zakonu, se mora voditi preko fiskalnih sistema. Nadležno za uvođenje fiskalnih kasa je Federalno Ministarstvo Finansija dok je Porezna Uprava FBIH nadležna za njen nadzor.

Svaki obveznik fiskalizacije, za ulazak u postupak, treba pripremiti sljedeću dokumentaciju:
– uvjerenje o poreznoj registraciji
– pečat firme
– kopiju lične karte vlasnika ili ovlaštene osobe
– kopiju lične karte vlasnika prostora (ukoliko je prostor unajmljen)
– broj žiro računa preduzeća i naziv banke (vezano za ugovor sa telekom operaterom)
– ID broj
– PDV broj
– popunjen ZIF obrazac (Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju)

CJENOVNIK SERVISNIH USLUGA FISKALIZACIJE

R.br. Usluge servisa  Cijena sa PDV-om
 1. Cijena fiskalizacije za TRING fiskalne uređaje  40,00 KM
 2. Usluge pune servisne podrške za fiskalni uređaj na mjesečnom nivou (u cijenu usluge uračunat obavezni godišnji tehnički pregled i servisiranje uređaja u prostorijama ovlaštenog servisa, kao i podrška putem telefona, emaila i daljinskog pristupa putem interneta)  20,00 KM
 3. Usluge standardne servisne podrške za fiskalni uređaj na mjesečnom nivou (u cijenu usluge uračunat obavezni godišnji tehnički pregled)  18,00 KM
 4. Obavezni godišnji tehnički pregled (u ovlaštenom servisu za TRING fiskalne uređaje)  50,00 KM
 5. Izlazak servisera na teren (u slučaju da nije ugovorena usluga pune servisne podrške)  35,00 KM